එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---4(5/6)

2019-10-04 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/6
1963 වසරේ, බෙයිජිං නගරයේ පෙර පාසලක දරු දැරියෝ එළිමහන් පිට්ටනියේ සෙල්ලම් කරමින් සිටිති. 2018 වසරේ චීනයේ සින් ච්‍යං උයිගුර් ස්වයං පාලන කලාපයේ දරු දැරියන් සහභාගී වූ ‘ යෝග්‍ය දිනය ’ යන වැඩමුළුවක් එම කලාපයේ අගනගරය වන උරුම්චි නගරයේදී පැවැත්වූ අයුරු.