එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---4(4/6)

2019-10-04 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
4/6
1956 වසරේ චීනයේ ෆූ ජිඇන් පළාතේ චීන් ජිං උප නගරයේදී තරුණ තරුණියන් ජලාශයක් ඉදි කිරීම අතරතුරදී විවේක කාලය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉදි කිරීම් ආශ්‍රිත ස්ථානයකදී පොත් කියවමින් සිටි ආකාරය. 2018 වසරේ හ බේ පළාතේ ශී ජිආ ජුඅං නගරයේ සිසු සිසුවියෝ උසස් පෙළ විභාගයට පෙර දැඩි අවධානයෙන් යුක්තව පාඩම් කරමින් සිටියහ.