එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---4(2/6)

2019-10-04 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/6
1965 වසරේ බෙයිජිං නගරයේ තදාසන්න ප්‍රදේශයක තිරි‌ඟු වගා අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා ගොයම් කැපීමේ යන්ත්‍රයක් උපයෝගී කර ගත් ආකාරය. 2019 වසරේ චීනයේ ෂින් ජ්‍යං උයිගුර් ස්වයං පාලන කලාපයේ GPS තාක්ෂණය සහිත විශාල පරිමාණ බීජ ඉසීමේ යන්ත්‍රයක් කපු ඇට ඉසින ආකාරයේ ඡායාරූප.