එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---4(1/6)

2019-10-04 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
පසුගිය සියවසේ හැටේ දශකයේ චීනයේ ෆූ ජිඇන් පළාතේ වෛද්‍ය ආයතනයක වෛද්‍යවරුන් ගම්මාන ප්‍රදේශවලට ගොස් වෛද්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමට ක්‍රියා කළේ ය. 2016 වසරේ, ග්වං ෂි චුවාන්ග් ස්වයං පාලන කලාපයේ ගුයි ලින් වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය ගිම්හාන නිවාඩු කාලය තුළ ගම්මානයේ දරුවන් වෙනුවෙන් නොමිළේ වෛද්‍ය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සංවිධානය කළ ආකාරය.