එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---3(6/6)

2019-10-03 10:02:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
6/6
මේ, 1990 දශකයේ බෙයිජිංහි සාප්පුවක වීඩියෝ ක්‍රීඩා යන්ත්‍ර ඉදිරිපිට ළමයින් සෙල්ලම් කිරීමේ ඡායාරූපයකි.
2018 දී ෂින්ජියං උයිගුර් ස්වායත්තයේ ඌරුම්චි නගරයේ වෘත්තීය විද්‍යාලයේ ඉ-ක්‍රීඩා විෂය හදාරණ සිසුන් පුහුණුවීම් කාමරයේ පරිඝණක ක්‍රීඩා ව්‍යාපෘති ප්‍රගුණ කරන ආකාරයයි මේ.