එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---3(3/6)

2019-10-03 10:02:00
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/6
මේ, 1966 වසරේ බෙයිජිංහි වෙළඳපොළක කවුන්ටරයක් ඉදිරිපිට විකුණුම්කරුවෙක් පරිභෝගිකයන් සමඟ අදහස් හුවමාරු කර ගන්නා දර්ශනයි.
2019 හෙබෙයි පළාතේ ශියුංඅන් නගරයේ පුරවැසි සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සේවකයන් රහිත වෙළඳපොළක පාරිභෝගිකයන් ස්වයං සේවාවලින් භාණ්ඩ මිලදි ගත් අයුරුයි මේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න