එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---3(2/6)

2019-10-03 10:02:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/6
1996 වසරේ චීනයේ ගුවංචෞ නගරයේ බාබර් සාප්පුවක කාන්තාවක් පැරණි ජංගම දුරකථනයක් භාවිත කළ අයුරුයි මේ.
2019 දකුණු ආසියානු හා අග්නිදිග ආසියානු රටවල වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයේදී හුවාවෙයි සමාගම තිරය නැමිය හැකි 5G ජංගම දුරකථනයක් ප්‍රදර්ශනය කළේ මෙසේයි.