එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---3(1/6)

2019-10-03 10:02:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
1983 දී ගුවංදුං පළාතේ මෙයි කෝරළයට සිවිල් ගුවන් යානයක් පළමු වරට ගොඩ බැස්ස වූ අතර එය නැරඹීමට බොහෝ තරුණ තරුණියන් පැමිණ ඇත.
2015 නොවැම්බර් 2 වැනිදා චීනය ස්වාධීනව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව නිපදවූ පළමු C919 විශාල මගී ගුවන් යානය ශැංහයිහි පුඩොං කර්මාන්ත ශාලවේදී නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කරන ලදි.