එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---2(6/6)

2019-10-02 10:01:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
6/6
1958 වසරේ උස පැනීමේ ක්‍රීඩකයෙක් බෙයිජිං විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවති නව වසර සැමරීමේ උත්සවයේ දී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට උස පැනීමේ අත්දැකීම් විස්තර කළේය.
2017 වසරේ හ වෙන්නා නමින් ට්‍රැම්පොලයින් ක්‍රීඩා ගෝලීය ශූරිය ටියැන්ජින් විද්‍යා හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සමග අත්දැකීම් හුවමාරු කරමින් ඡායාරූප ගත්තාය.