එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---2(2/6)

2019-10-02 10:01:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/6
1982 වසරේ හුනැන් පළාතේ කුඩා කෝරළයක 80 හැවිරිදි වියපත් ‍ගොවියෙක් කළු සුදු රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් මිලදී ගත්තේය. ඔහු එම කෝරළයේ රූපවාහිනිය හිමි ප්‍රථම ගොවියා බවට පත් විය.
2019 වසරේ ආසියාවේ පරිභෝජන ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රදර්ශන‍ය ශංහයි නගරයේ ආරම්භ විය. එහි නවතම අධි පැහැදිලි රූපවාහිනිය සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයට පත්ව තිබේ.