එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---2(1/6)

2019-10-02 10:01:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
1958 වසරේ චීනයේ ඩාලියැන් නගරයේ දුම්රිය යන්ත්‍ර හා පෙට්ටි කර්මාන්ත ශාලාව ශක්තිමත් මකරා නම් අභ්‍යන්තර දහන එන්ජීම සහිත භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය නිෂ්පාදන කර තිබේ. චීනය නිෂ්පාදන කළ ප්‍රථම ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන අභ්‍යන්තර දහන එන්ජීම සහිත භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය මෙය යි.
2018 වසරේ ජූනි මස පළමු වනදා ෆූෂින්ග් නම් මැදිරි 16ක් සහිත අධිවේගී දුම්රිය නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරිණ. චීනය පර්යේෂණය කර නිෂ්පාදන කළ ලෝකයේ දිගම අධිවේගී දුම්රිය මෙය වේ.