සාමකාමී සංවර්ධන මාර්ගයේ රැදෙමින් විද්‍යාව හා තාක්ෂණයෙන් රට ශක්තිමත් කරන චීනය

2019-10-02 10:00:00
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

මේ වන විට, චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව 170කට වැඩි රටවල් සමග රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවා තිබෙනවා. ඒ වගේ ම, රාජ්‍යන් අතර ස්ථාපිත කෙරෙන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයන්ට චීනය සම්පූර්ණයෙන් ම එක් වී හවුල්කාරී සබඳතා 109ක් ස්ථාපනය කර තිබෙනවා.

නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළින් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික තලයේ ජයග්‍රහණයන් ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ සාමකාමී සංවර්ධනය හා සහයෝගතා පවත්වා පොදු-ජයග්‍රහණ සංකල්පයෙන් තරයේ ම රැඳී සිටීම නිසායි. චීනය ඉදිරිපත් කළ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙලට 160කට වැඩි රටවල හා ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල සක්‍රීය ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. සමානත්වය හා අන්‍යෝන්‍ය යහපත යන මූලධර්මයෙන් රැඳී සිටින බැවින් අධිපතිවාදයෙන් තොරව චීනයට වැඩි මිතුරන්, සැබෑ මිතුරන් ඇති කිරීමට හැකි වුණා.

මේ අතර, විද්‍යා හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය දිහා බලන විට, චීනය ඇමරිකාවට පසුව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණය වෙත මුදල් වෙන් කිරීමේ ලෝකයේ 2වැනි විශාලතම රටක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකියි. ජාතික වශයෙන්, විද්‍යාත්මක පර්යේෂකයන්ගේ සංඛ්‍යාව වසර 6ක් අඛණ්ඩ ව ලෝකයේ ඉදිරියෙන් සිටිනවා.

විද්‍යා හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ ලෝකයේ බලවත් රටක් ලෙස ගොඩ නැ‍ඟෙන චීනය ස්වයං නවෝත්පාදනයේ තරයේ ම රැඳී සිටිනවා. බලවත් විද්‍යා හා තාක්ෂණ පර්යේෂණ හැකියාවන් හා තාක්ෂණ සම්පත් හේතුවෙන්, ප්‍රමුඛ පෙළේ තාක්ෂණ, ද්‍රව්‍ය හා නිෂ්පාදිතයන් චීනයට නිර්මාණය කළ හැකි වී තිබෙන අතර චීන ආර්ථිකයට ශීඝ්‍රයෙන්, නොකඩවා ම වර්ධනය වීමට ද හැකි වී තිබෙනවා.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති