එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---1(7/7)

2019-10-01 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
7/7
වම් පස ඡායාරූපය: 1984 වසරේ චීනය ඇමරිකාවෙන් ආනයන කළ ප්‍රථම හොලිවුඩ් බ්ලොක්බස්ටර් “Superman”චිත්‍රපටය. එහි ප්‍රචාරණ සිතුවම් වීථියේ ඉහළින් එල්ලා තිබේ.
දකුණු පස ඡායාරූපය: 2019 වසරේ “Avengers: Endgame” නැමති චිත්‍රපටය චීනයේ නිකුත් විය. රාත්‍රියේ මංගල දර්ශනය නැරඹීම සඳහා මාර්වල් රසිකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබිණ.