එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---1(6/7)

2019-10-01 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
6/7
ඉහත ඡායාරූපය: 1963 වසරේ පුස්තකාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්.
පහත ඡායාරූපය: 2017 වසරේ උමං දුම්රියක ජංගම දුරකථන නරඹමින් සිටින පුරවැසියන්. පහසු සහ වේගවත් ඊ-කියවීමට යෞවනයන් වැඩි පිරිසක් ප්‍රිය කරති.