එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---1(5/7)

2019-10-01 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/7
ඉහත ඡායාරූපය: 1964 වසරේ චීන සරත් සෘතුවේ අපනයන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයයි.
පහත ඡායාරූපය: 2018 වසරේ පළමු චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය ශැංහයි නගරයේදී පැවැත්විණ. රටවල්, කලාප සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධන 172ක් එසේම ව්‍යාපාර 3600කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙයට එක් වූහ.