එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---1(4/7)

2019-10-01 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
4/7
ඉහත ඡායාරූපය: 1988 වසරේ චීනයේ Shaanxi පළාතේ Hu කවුන්ටිහි පිහිටි රජය සතු වෙළඳසැලක් ඉදිරිපිට ගැහැණු ළමයින් තිදෙනෙක් ෂැම්පූ අළෙවි කරන දර්ශනය.
පහත ඡායාරූපය: 2017 වසරේ චීනයේ Shanxi පළාතේ Taiyuan නගරයේ "ද්විත්ව එකොළොස්" සාප්පු සැණකෙළිය සඳහා ඊ-වාණිජ ක්‍රමය මගින් සජීවීව නිෂ්පාදන විකිණීමේ දර්ශනය.