එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---1(1/7)

2019-10-01 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/7
ඉහත ඡායාරූපය: 1984 වසරේ තරුණ තරුණියන් 800කට වැඩි පිරිසක් චීනයේ බෙයිජිං කම්කරු ජනතා සංස්කෘතික මාලිගාවේදී එක්ව නර්ථනයේ යෙදෙන දර්ශනය.
පහත ඡායාරූපය: 2014 වසරේ චීනයේ Shanxi පළාතේ Taiyuan නගරයේදී තරුණ තරුණියන් පෙම්වතුන් ලෙස එකිනෙකා සමඟ සතුටින් සිටින දර්ශනය.