හූබෙයි පළාත, වූහන් නගරය ගින්නෙන් යළි ඉපදිය හැකියි - චීන ජනපති

2020-05-25 15:50:40
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

වසංගතය සමග සටන් කිරීමේ ජීවගුණය අඛණ්ඩව විදහා පාන ලෙසට හූබෙයි පළාතේ නියෝජිත කණ්ඩායම සමග සාකච්ඡා කිරීමේදී චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පිං මහතා එහි නියෝජිතවරුන් දිරිගන්වයි.

‘හූබෙයි පළාත, වූහන් නගරය ගින්නෙන් යළි ඉපදිය හැකියි’යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.

හූබෙයි පළාත චීනයේ මුළින්ම වසංගත තත්ත්වය වාර්තා වූ පළාතයි. ෂී ජින්පිං මහතාගේ ඍජු උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම් යටතේ වූහන් නගරය හා හූබෙයි පළාතට මාස තුනකින් වසංගතය පාලනයට ලක් කිරීමට හැකි විය. ඒ සමගම රට පුරා වසංගතය ද මර්දනය කිරීම සාර්ථක විය.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති