දිළිඳුකමින් නිදහස් වූ දු ලොං ගම්මානය

2019-04-29 15:22:08
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

දිළිඳුකමින් නිදහස් වූ දු ලොං ගම්මානය

චීනයේ යුන්නැන් පලාතේ දේශසීමා ප්‍රදේශයේ දු ලොං නමැති සුළු ජාතිකයන් පාරම්පරිකව ජීවත් වෙනවා. මේ ජාතිය සුඵතර ජනගහණයකින් යුත් ජාතියක්. ‍මොවුන් දු ලොං ගඟා ඉවුරේ වෙසෙනවා. මේ ගංඟා ජලය ඔවුන් පෝෂණය කිරීම නිසා, ඔවුන් මේ ගගේ නම තමාගේ නම වශයෙන් භාවිත කළා. දිගු කාලයක් තුළ එම ජාතිය දුෂ්කර ජීවන තත්වයකට මුහුණ දුන්නා. එම ප්‍රදේශය චීනයේ මහා මාර්ග විවෘත නොවුන එකම ප්‍රදේශයයි. හැම වසරක ම නොවැම්බර් මාසයේ සිට මීළඟ වසරේ මැයි මාසය දක්වා එම ප්‍රදේශයට හිම වැටීම හේතුවෙන් බාහිර ලෝකය සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම අසීරු වී තිබෙනවා. චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව පිහිටුවීමෙන් පසු දු ලොං ජාතිය ආදි සමාජයේ සිට සෘජුවම සමාජවාදී සමාජය කරා පරිවර්තනය වුනා. දිගු කාලීනව ගමනාගමන හා ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නයෙන් දු ලොං ජාතියේ සංවර්ධනය සීමා කෙරුණා.

එම තත්වය 1999 වසරේ යහපත් කරනු ලැබුවා. එම වසරේ සැප්තැම්බර් මස 9වැනිදා එහි ප්‍රථම මහා මාර්ගය ආරම්භ වුනා. 2014 වසරේ එහි පිහිටි පරණ උමග අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසුව නිල වශයෙන් විවෘත වුනා. ඉන් පසු වෙළඳ භාණ්ඩ, තාක්ෂණ, ප්‍රවීණයන් එම උමග හරහා දු ලොං ජාතිය වෙසෙන ගම්මානයට ඇතුළත් වෙනවා. 2018 වසරේ දු ලොං ජාතිය සම්පූර්ණයෙන් දිළිඳුකමෙන් මුදවා ගැනීමට සමත් වුනා. එම ගම්මානයේ නිවාස, ජල හා විදුලි, පාසල් යනාදී විවිධ පහසුකම් සම්පූර්ණයෙන් යහපත් වී තියෙනවා.


දිළිඳුකමින් නිදහස් වූ දු ලොං ගම්මානය


වසර 70ක වර්ධනයෙන් දු ලොං ගම්මානයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය විශාල වශයෙන් දියුණු වී තියෙනවා. එවගේම එහි විශේෂ වගා කර්මාන්ත සංවර්ධනයට එහි රජය අනුබල ලබා දෙනවා. එහි ආර්ථික වර්ධනයත් සමඟ නිවාස පහසුකම්, අධ්‍යාපනය හා වෛද්‍ය සේවා යහපත් වෙමින් ජනගහණයේ ගුණාත්මකභාවය සම්පූර්ණයෙන් ඉහළ නංවාලීමට සමත් වී තියෙනවා.


දිළිඳුකමින් නිදහස් වූ දු ලොං ගම්මානයවැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති