මුහුදු ජලයේ ලවණ ඉවත් කිරීමේ ආදර්ශමත් ව්‍යාපෘතියක්

2019-04-23 10:19:27
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

මුහුදු ජලයේ ලවණ ඉවත් කිරීමේ ආදර්ශමත් ව්‍යාපෘතියක්

 මුහුදු දූපත් මත ජීවත් වන වැසියන්ට මිරිදිය සම්පත වටිනා සම්පතකි. එහෙත්, සාමාන්‍යයෙන් භූගත ජලය හෝ වැසි ජලය මගින් ප්‍රමාණවත් මිරිදිය සපයා ගත නොහැකිය. මුහුදු ජලයේ ලවණ ඉවත් කිරීම දැනට ජනප්‍රියම ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

දකුණු චීන මුහුදු කලාපයේ පිහිටි සන් ෂා නගරය විශාල සහ කුඩා දූපත් කිහිපයකින් සමන්විත නගරයකි. විශාලතම දූපත වන්නේ ‘යොන් ෂිං’ දූපතය. මීට පෙර, යොන් ෂිං දූපත් වැසියන්ගේ දෛනික ජල සැපයුමට භූගත ජලය සහ වැසි ජලය ප්‍රයෝජනයට ගෙන තිබිණ. එහෙත් දූපතේ භූගත ජලයේ අඩංගු ලවණ අනුපාතය අධික බැවින් ස්නානය කිරීමට ද රෙදි සේදීමට ද පමණක් එම ජලය භාවිත කළ හැක. අරමුණු කිහිපයක් මූලික කර ගෙන 2012 යොන් ෂිං දූපතේ ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරිණ. වසර 4කින් පසුව, එහි මුහුදු ජලයේ ලවණ ඉවත් කිරීමේ කම්හල ක්‍රියාත්මක කෙරිණ. යොන් ෂිං දූපත් වැසියන්ගේ පානීය ජල ප්‍රශ්නය එමගින් මනා ලෙස නිරාකරණය කරනු ලැබීය. එපමණක් නොව, දූපතේ හරිතකරණ ව්‍යාපාරයට ද මෙය දායක වෙයි.  

යොන් ෂිං දූපතේ මුහුදු ජලයේ ලවණ ඉවත් කිරීමේ කම්හල දියුණු උපකරණ සහ ක්‍රමවලින් මිරිදිය නිෂ්පාදනය කර තිබේ. එමගින් නිෂ්පාදනය වන මිරිදිය පානීය ජලය ලෙස භාවිත කළ හැකිය. දූපත පුරා දිනපතා අවශ්‍ය වන මිරිදිය ප්‍රමාණය සහ තැන්පත් වන ප්‍රමාණයට අනුව මිරිදිය නිෂ්පාදන ධාරිතාව සකස් කෙරේ. එම කම්හල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව දූපත් වැසියන්ට ප්‍රමාණවත් මිරිදිය සම්පතක් ලබා ගත හැකි වී තිබේ. මිරිදිය හිඟ වීමේ අවස්ථාවක් වාර්තා වී නොමැත.

මුහුදු ජලයේ ලවණ ඉවත් කිරීමේ ආදර්ශමත් ව්‍යාපෘතියක්


වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති