චීනයේ ආදර්ශවත් ධීවර ගම්මානයක් 

2019-04-22 15:51:35
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

වෙරළාසන්න ධීවර ගම්මානයක් පිළිබඳව සඳහන් කළාම, ඔබට විවිධ අපද්‍රව්‍ය සහ දුඟද හමන වායු සිහිපත් විය හැකිය. එහෙත් මෙවැනි තත්වයක් චීනයේ හැයි නැන් පළාතේ යොං සිං දූපතේ කිසි සේත්ම දක්නට නොලැබේ.

චීනයේ ආදර්ශවත් ධීවර ගම්මානයක් 

2017 වසරේ සිට සෑම සිකුරා දා පස්වරුවක ම එම දූපතේ ප්‍රේම දිනය නැමති ක්‍රියාකාරකම පැවැත්වෙයි. එහි සෑම පවුලක් ම එම දූපත පිරිසිදු කිරීමට එක් වෙයි. දූපතේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හෙවත් සිය නිවස රැක ගැනීම යන සංකල්පය එහි සියළු වැසියන් තුළ ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී.

චීනයේ ආදර්ශවත් ධීවර ගම්මානයක් 


වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති