ප්‍රවෘත්ති ඉතිරිය

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම පිහිටා තිබෙන්නේ මධ්‍යම් චීනයේ හූබෙයි පළාතේ  ශෙන් නොන් චියා සුරැකුම් කලාපයේදී. මුහුදු මට්ටමෙන් උස මීටර් 1700කින් යුත් එම තෙත්බිම තුළ වැව හා ගොහොරු බිම විශාල ප්‍රමාණයක් තිබේ. එය සංක්‍රමණික කුරුල්ලන්ගේ වැදගත් නවාතැන් ස්ථානයක් ලෙසට සැලකේ

සිසු සිසුවියන්ට නව මං විවර කරන ගුවේචෞ ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය

ගුවේචෞ පළාතේ ගුවේ අන් නව කලාපයේ චීනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික හා සංනිවේදන අධි තාක්ෂණයේ වැදගත් මධ්‍යස්ථානයකි. එහිදී හුආවෙයි සමාගමේ දත්ත මධ්‍යස්ථානය,හුආවෙයි විශ්වවිද්‍යාලය,‍ විදුලි සංනිවේදන කර්මන්ත උද්‍යාන හා අධි තාක්ෂණ නිෂ්පාදන කර්මන්ත උද්‍යාන යන ආයතන  ඉදි කර ඇත

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

මෑත වසර කිහිපය තුළ චීනයේ විශාල ප්‍රමාණයේ දත්ත හා භාණ්ඩ අන්තර්ජාලය වේගවත්ව සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. ඒ සමඟම නව පරම්පරාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදන කර්මාන්තය එකතු වීම ‍නිෂ්පාදන කර්මන්තයේ වර්ධන ප්‍රවණතාවක් බවට පත්වි තිබේ.චීනයේ හූනන් පළාතේ චඅන්ෂා නගරය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත නගරයකි

ගල් අඟුරු පතල උද්‍යානයක් වෙයි

ඊසානදිග චීනයේ ලිඖ නි පලාතේ ෆූ සින් නගරයේ හයි චෞ එළිමහන් ගල් අඟුරු පතල පසුගිය කාලයේ ආසියානු විශාලතම එළිමහන් ගල් අඟුරු පතල විය. එය රටේ සංවර්ධනයට වසර 50ක් පුරා ප්‍රමිතිය වැඩි ගල් අඟුරු සපයා දුන්නේය. 2005 වසරේ ජූනි මාසයේ හයි චෞ ගල් අඟුරු පතල වැසිණ. ඉන් පසු එය පිහිටි ප්‍රදේශයේ හයි චෞ එළිමහන් ජාතික පතල් උද්‍යානය ඉදි කෙරිණ. එම උද්‍යානය චීන ප්‍රථම කර්මාන්ත නශ්ටාවශේෂ උද්‍යාන මාලාවෙන් එකකි. එය එහි වැසියන්ගේ විනෝදාස්වාද ප්‍රදේශයක් බවට පත් වී තිබේ.

විදේශ ආයෝජනය විශාල ප්‍රමාණයක් ආකර්ශනය කර ගන්නා ෂ්‍යාමන් නගරය

දකුණු චීනයේ ෆූජියාන් පළාතේ පිහිටි වරාය නගරයක් ලෙස ෂ්‍යාමන් නගරය මෑත වසර කිහිපය තුළ විදේශ ආයෝජනය විශාල ප්‍රමාණයක් ආකර්ශනය කර ගැනීටම සමත් වෙයි. 1998 වසරේ ෂ්‍යාමන් මෘදුකාංග කර්මාන්ත උද්‍යානය ඉදි කිරීමට ෂ්‍යාමන් නගරය තීරණය කළේය

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 3000කට වැඩි සානු ප්‍රදේශවල කුඩා තක්කාලි වගාව

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 3000කට වැඩි සානු ප්‍රදේශවල කුඩා තක්කාලි වගාව කුඩා තක්කාලි බොහෝ චීන ජාතිකයන් ප්‍රිය කරන එළවලු වර්ගයකි