සාමකාමී වර්ධන මාර්ගයෙහි නොනැමෙනසුළු ලෙස නියැළී සිටින බව චීන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

2018-03-05 18:15:01
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

හෙතෙම මේ බව ප්‍රකාශ කළේ රාජ්‍ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මෙවර සැසිවාරය වෙත රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමිනි.

ගෝලීය පාලනයේ ප්‍රතිසංස්කරණයෙහි සක්‍රිය ලෙස නිරත වන චීනය විවෘත ලෝක ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වෑයම් දරමින් සිටී.දැවැන්ත රටවල් අතර සම්බන්ධිකරණය හා සහයෝගතා වැඩිදියුණු කරන අතරතුර අසල්වැසි රටවල් සමඟ සුහද හා පොදු වර්ධනය පුළුල් කරමින්  සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සමඟ සාමූහික හා සහයෝගතා ශක්තිමත් කළ යුතුය.බෝ ඕ ආසියා සාකච්ඡා සභා වාර්ෂික සමුළුව,ශාන් හැයි සහයෝගතා සංවිධානයේ නායක සමුළුව සහ චීන-අප්‍රිකා සහයෝගතා සාකච්ඡා නායක සමුළුව යනාදී සත්කාරක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු විධිමත් ලෙස පැවැත්විය යුතුය.ජාත්‍යන්තර හා කලාපීය උණුසුම් ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීමේදී වගකීම් දරන දැවැන්ත රටක් වශයෙන් මෙහෙවර ඉටු කළ යුතුය. විවිධ රටවල් සමඟ එක්ව පොදු ඉරණමක් සහිත ජගත් ප්‍රජාවක් ගොඩ නැගීමට චීනය කැමැත්ත පළ කරන බවත් චීන අග්‍රාමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේය. 

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති