13 වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ පළමු වැනි සැසිවාරයේ සූදානම් රැස්වීම පැවැත්වෙයි

2018-03-04 19:23:21
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

13 වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ පළමු වැනි සැසිවාරයේ සූදානම් රැස්වීම පැවැත්වෙයි.

අද(4) පැවති එම රැස්වීම මෙවර සැසිවාරයේ විධායක මණ්ඩලය සහ ම‍හලේකම්වරයා තෝරා පත් කොට එහි න්‍යාය පත්‍රය අනුමත කළේය.

චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ සංවිධාන නීතියට අනුව විධායක මණ්ඩලය විසින් ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ සැසිවාරවල මුලසුන දැරීම භාර ගනී.

මෙවර සූදානම් රැස්වීමෙන් තෝරා පත් කර ගත් විධායක මණ්ඩලයේ, චීනයේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නියෝජිතවරු 190ක් සිටිති. රැස්වීමෙන් අනුමත වූ න්‍යාය පත්‍රයට කරුණු 10ක් ඇතුළත් වෙයි.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති