චීන මහජන දේශපාලන උපදේශක සභාවේ 13 වැනි ජාතික කමිටු සභාපතිවරයා තේරී පත් වෙයි(1/7)

2018-03-14 18:35:24
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/7
වාං යාං මහතා එම ධුරයට පත් ව ඇතැයි වාර්තා වෙයි. චීන මහජන දේශපාලන උපදේශක සභාවේ 13 වැනි ජාතික කමිටුවේ පළමු වැනි සැසිවාරයේ සිව් වැනි පූර්ණ සැසිය අද බෙයිජිං මහජන මහ ශාලාවේදී පැවැත්විණ. චීන මහජන දේශපාලන උපදේශක සභාවේ 13 වැනි ජාතික කමිටුවේ සභාපතිවරයා, උප සභාපතිවරු සහ මහ ලේකම්වරයා ද එම අවස්ථාවේ තෝරාපත් කරගෙන ඇත.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න