චීන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධිත යෝජනාව 13වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ පළමුවැනි සැසිවාරයේ තුන්වැනි පූර්ණ සමුළුවේදී සම්මත කෙරේ(1/6)

2018-03-11 19:13:00
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
11වැනිදා පස්වරුවේ බෙයිජිංහි මහජන මහ ශාලාවේදී පැවති එම සමුළුවේදී චීන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධිත යෝජනා කෙටුම්පත ඡන්ද විමසීමකින් සම්ම්ත කෙරුණූ අතර ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ ස්ථාවර කමිටුවේ කාර්ය වාර්තාව ද ඉදිරිපත් කෙරිණ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න