චීනයේ බහුපක්ෂ සහයෝගතා ක්‍රමයේ නිර්මාණශීලිත්වය ලෝකය‍ට ආදර්ශයක්

2018-03-07 16:32:08
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ බහුපක්ෂ සහයෝගතා ක්‍රමයේ නිර්මාණශීලිත්වය ලෝකය‍ට ආදර්ශයක්

චීන මහජන දේශපාලන උපදේශක සභාවේ 13 වැනි ජාතික කමිටුවේ පළමු වැනි සැසිය මේ දින වල බෙයිජිංහි පැවැත්වෙයි. චීනයේ බහුපක්ෂ සහයෝගතා ක්‍රමය පිළිබඳ නිර්මාණීලිත්වය හා සංවර්ධනය මඟින් ලෝක දේශපාලන පක්ෂ සංවර්ධනයට චීන සැළැස්ම හා චීන බුද්ධිය ලබාදී තිබේ. චීනයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ මධ්‍යම නායකයෝ කිහිප දෙනෙක් මේ පිළිබඳව සඳහන් කළහ. චීනයේ බහුපක්ෂ සහයෝගතා ක්‍රමය පිළිබඳ නිර්මාණශීලිත්වයෙන් චීනයේ පක්ෂ පද්ධතිය පිළිබඳ නවාකාරය හා අන්තර් පක්ෂ සබඳතා පිළිබඳ නව ක්‍රමය ලෝකයේ සෙසු රටවල ද දක්නට ලැබේ.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් බහුපක්ෂ සහ‍යෝගතා හා දේශපාලන සාකච්ඡා ක්‍රමය චීනයේ මූළික ක්‍රමයකි. එය චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, චීන ජනතාව හා විවිධ ජාතීන්ට අයත් ජාතිකයන් හා ඒ ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ, නිර්පාක්ෂික පුද්ගලයන්ගේ පොදු කැපවීමෙන් බිහිවූ නිර්මාණයකි. එය චීනයෙන් මතු වන නවාකාර පක්ෂ ක්‍රමයකි. 

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති