13 වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ පළමුවැනි සැසිවාරය ඇරඹේ

2018-03-05 09:37:35
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

13 වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ පළමු වැනි සැසිවාරය ආරම්භ වෙයි. මෙම සැසිවාරය අද (05) බෙයිජිං මහජන මහ ‍ශාලාවේදී ආරම්භ විය. ෂී ජින් පිං මහතා ඇතුළු චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සහ රාජ්‍ය නායකයෝ ඊට එක් වූහ.

13 වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ පළමු වැනි සැසිවාරය ආරම්භ වෙයි. මෙම සැසිවාරය අද (05) බෙයිජිං මහජන මහ ‍ශාලාවේදී ආරම්භ විය. ෂී ජින් පිං මහතා ඇතුළු චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සහ රාජ්‍ය නායකයෝ ඊට එක් වූහ.

එය චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නි‍යෝජිත සම්මේලනයෙන් පසු චීනයේ උත්තරීතර බලායතනය පවත්වන ප්‍රථම රැස්වීමය. චීන අග්‍රාමාත්‍ය ලී ක ච්‍යං මහතා රාජ්‍ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මෙවර සැසිවාරය වෙත රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළේය.

එය චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නි‍යෝජිත සම්මේලනයෙන් පසු චීනයේ උත්තරීතර බලායතනය පවත්වන ප්‍රථම රැස්වීමය. චීන අග්‍රාමාත්‍ය ලී ක ච්‍යං මහතා රාජ්‍ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මෙවර සැසිවාරය වෙත රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළේය.

 ගෙවී ගිය වසර පහ තුළ චීන රජය කළ කාර්යයන් මෙන්ම මෙම වසරේ රාජකාරි වැඩකටයුතු පිළිබඳ යෝජනාව ඊට ඇතුළත් විය.

ගෙවී ගිය වසර පහ තුළ චීන රජය කළ කාර්යයන් මෙන්ම මෙම වසරේ රාජකාරි වැඩකටයුතු පිළිබඳ යෝජනාව ඊට ඇතුළත් විය.

ෂී ජින් පිං නව යුගයේ චීන විශේෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් සමාජවාදී ආර්ථික සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරමින් ජනතාවගේ සැලකිල්ලට ලක්වූ ප්‍රශ්ණ නිසි පරිදි විසඳා ගැනීමට චීන රජය මෙම වසරේ පියවර ගන්නා බව චීන අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

ෂී ජින් පිං නව යුගයේ චීන විශේෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් සමාජවාදී ආර්ථික සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරමින් ජනතාවගේ සැලකිල්ලට ලක්වූ ප්‍රශ්ණ නිසි පරිදි විසඳා ගැනීමට චීන රජය මෙම වසරේ පියවර ගන්නා බව චීන අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

මෙම වසරේ චීනයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 6.5කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි මෙවර රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාවේ සඳහන් වේ. මෙම වසරේ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය සියයට 3කින් වර්ධනය වනු ඇති බව අපේක්ෂිතය.

මෙම වසරේ චීනයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 6.5කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි මෙවර රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාවේ සඳහන් වේ. මෙම වසරේ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය සියයට 3කින් වර්ධනය වනු ඇති බව අපේක්ෂිතය.

නාගරික හා උප නාගරික රැකියා නියුක්තිය මිලියන 11ක් වනු ඇතැයි සඳහන් කෙරේ. සමීක්ෂිත නාගරික හා උපනාගරික රැකියා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 5.5ක් ඇතුළත  පවතිනු ඇති අතර ලියාපදිංචි රැකියා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 4.5ක් ඇතුළත පාලනය කරනු ඇතැයි එම වාර්තාව පවසයි.

නාගරික හා උප නාගරික රැකියා නියුක්තිය මිලියන 11ක් වනු ඇතැයි සඳහන් කෙරේ. සමීක්ෂිත නාගරික හා උපනාගරික රැකියා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 5.5ක් ඇතුළත  පවතිනු ඇති අතර ලියාපදිංචි රැකියා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 4.5ක් ඇතුළත පාලනය කරනු ඇතැයි එම වාර්තාව පවසයි.

13 වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ නියෝජිතවරුන් සංඛ්‍යාව 2980 දෙනෙකි. 2018 චීන රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම, චීන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධිත කෙටුම්පත පරීක්ෂා කිරීම, චීන රාජ්‍ය ආයතන මණ්ඩලය තෝරා ගෙන අදාළ ධුරයන්ට පත් කිරීම ඇතුළු න්‍යාය පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඔවුහු සාකච්ඡා කරති.

13 වැනි චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ නියෝජිතවරුන් සංඛ්‍යාව 2980 දෙනෙකි. 2018 චීන රාජ්‍ය කාර්ය වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම, චීන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධිත කෙටුම්පත පරීක්ෂා කිරීම, චීන රාජ්‍ය ආයතන මණ්ඩලය තෝරා ගෙන අදාළ ධුරයන්ට පත් කිරීම ඇතුළු න්‍යාය පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඔවුහු සාකච්ඡා කරති.


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති