කාම්බෝජයේ කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ සජීවී දේශන(1/2)

2020-07-16 15:55:53
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/2
නව කොරොනා වසංගතය ‍හේතුවෙන් පසුගිය මාර්තු 16 වනදා සිට කාම්බෝජයේ පාසල් වසා දැමිණ. එම තත්ත්වය ය‍ටතේ කාම්බෝජ රාජකීය විද්‍යා ඇකඩමියේ කොන්ෆියුසියස් ආයතනය වෙනත් ආකාරවලින් සිසුන්ට දේශන ලබා දීමට තීරණය කළේය. එනම් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සජීවී ආකාරයෙන් සිසුන්ට ඉගැන්වීමයි‍‍.