යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු, බ්‍රිතාන්‍යය එරට සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්ති සැලැස්ම නිකුත් කරයි

2020-07-14 15:53:05
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු, බ්‍රිතාන්‍යය එරට සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්ති සැලැස්ම නිකුත් කරයි.

බ්‍රිතාන්‍යයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු ලේකම් Priti Patel මහත්මිය ඊයේ(13) එම සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළාය. එම සැලැස්මට අනුව, ලකුණුදීමේ ක්‍රමයක් පදනම් කර ගනිමින්, ඉදිරියේ බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීවත් වීම හා වැඩ කිරීම සඳහා දිගුකාලීන වීසා ඉල්ලුම් කරන්නන්ගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කෙරේ. බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වීමෙන් පසු, නව සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්ති සැලැස්ම ලබන වසරේ ජනවාරි මස පළමුවැනිදා සිට නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

එම සැලැස්මට අනුව, ලකුණු පද්ධතිය යටතේ දිගුකාලීන පදිංචිය ඉල්ලුම් කරන්නන් ලකුණු 70ක් ලබා ගත යුතු ය. ඊට අමතරව බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ සුදුසුකම්ලත් වෘත්තිකයින්ගේ ලැයිස්තුවට ඇතුලත් වීම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කළ හැකිවීම, ස්ටර්ලින් පවුම් 20480ක වාර්ෂික වැටුපක් ලබා ගැනීම ඇතුළු කොන්දේසී ඉල්ලුම් කරන්නන්ට සපුරා ගත යුතු ය. එමෙන්ම වෘත්තියට සම්බන්ධ ආචාර්ය උපාධියක් හිමි වීම, වාර්ෂික වැටුප ස්ටර්ලින් පවුම් 25600 ඉක්මවා යෑම, සාත්තු සේවය හා සිවිල් ව්‍යාපෘති අතුළු බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රමය හිඟ රැකියා ලබා ගැනීම ආදී සුදුසුකම් සහිත ඉල්ලුම් කරුවන්ට අතිරේක ලකුණු ලබා ගත හැකි ය.

බ්‍රිතාන්‍යයේ සංක්‍රමණික ප්‍රතිපත්තියේ සිදු වන විශාල වෙනස්කම් මගින් බ්‍රිතාන්‍යය ගෝලීය දක්ෂතා සහිත පුද්ගලයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට උපකාරී වන බව බ්‍රිතාන්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති