මියන්මාරයේ සිසුහු නැවත පාසලට යති(1/6)

2020-07-14 14:51:52
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
මියන්මාරයේ උසස් පාසැල් සිසුන් පසුගියදා නැවත පාසල් වෙත පැමිණ ලියාපදිංචි වූ ආකාරයයි, මේ.