ඇමරිකාවේ ජනපද 17ක් ට්‍රම්ප් පරිපාලනයේ නව ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය වීසා රෙගුලාසි වලට එරෙහිව නඩු පවරයි

2020-07-14 11:16:56
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ඇමරිකාවේ ජනපද 17ක් සහ Washington D.C. කලාපය, ට්‍රම්ප් පරිපාලනයේ නව ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය වීසා රෙගුලාසිවලට එරෙහිව නඩු පවරා තිබේ.

නව රෙගුලාසි මගින් විදේශීය සිසුන්ට අන්තර්ජාල පංති අතරතුර ඇමරිකාවේ ජීවත්වීම තහනම් කර ඇති අතර සිසුන් මුහුණට මුහුණ පාඨමාලා භාර ගැනීම අවශ්‍ය වේ. එසේ නොවුනහොත් ඔවුන් පිටුවහල් කරනු ලැබීම ඇතුළු තවත් ප්‍රතිවිපාක වලට ලක් වනු ඇත.

ඇමරිකානු රජය විසින් නව රෙගුලාසි ප්‍රකාශයට පත් කළ ආකාරය, පරිපාලන ක්‍රියා පටිපාටි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව, නඩුවෙහි සඳහන් විය. මෙවර නඩු විභාගයට අදාළ ප්‍රදේශවල විශ්ව විද්‍යාල සහ විද්‍යාල 1124 ක් ඇත. 2019 වසරේ දී ජාත්‍යන්තර සිසුන් 373000 ක් බඳවාගෙන තිබේ. එමගින් එම වසරේ ආර්ථිකයට ඩොලර් බිලියන 14 කට වැඩි දායකත්වයක් ලැබුණු බව ද එම චෝදනා පත්‍රය මගින් පෙන්වා දී තිබේ.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති