කළු කුහරය තාරකා අතුරුදන්කරන දර්ශනය(1/4)

2019-09-29 16:01:21
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
ඉර හා සමාන ආකර්ශනීය තාරකා කළු කුහරය තුළදී අතුරුදන් කරන දර්ශනයක් NASA සංවිධානය පසුගියදා ගවේශනය කර තිබේ.. වාර්තාවන්ට අනුව, මෙය සිදු වූයේ ආලෝක වර්ෂ මිලියන 375ක්(375 million light years) පමණ ඉතා දුරස්ථ ස්ථානයේ සිටයි.