දකුණු කොරියාවේ තෙල් ප්‍රවාහන නැවක පිපිරීම(2/3)

2019-09-29 16:00:12
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/3
පසුගිය 28වැනිදා දකුණු කොරියාවේ තෙල් ප්‍රවාහන නැවක පිපිරීම සිදු විය. එම දර්ශනය ගින්නෙන් පිරී ඇත.