යුද විරෝධී උද්ඝෝෂණයක් අමෙරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවරදී (1/11)

2018-04-16 15:17:24
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/11
යුද විරෝධී උද්ඝෝෂණයක් අමෙරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවරදී පැවැත්විණ. යුද විරෝධී ක්‍රියාකාරිකයින් සිය ගණනක් මෙම විරෝධතාවට එක්ව සිටියහ. රට තුළ සහ විදේශයන්හි ක්‍රියාත්මක අමෙරිකානු යුද නතර කරන්නැයි බලකරමින් ‍එම විරෝධතා පැවැත්විණ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න