චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ ඉදිරිපත් කෙරුණු වාර්තාව එතෙර චීන ජාතිකයන්ගේ ඉමහත් අවධානයට ලක් වෙයි

2017-10-22 16:48:46
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේදී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම් ෂී ජින් පිං මහතා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව එතෙර චීන ජාතිකයන්ගේ ඉමහත් අවධානයට ලක් වෙයි.

පාරිසරික ශිෂ්ටාචාර ක්‍රමවේදයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කඩිනම් කරමින් හරිත වර්ධනය දිරිගන්වමින් සුන්දර චීනය ඉදි කිරීම පිළිබඳ ක්‍රමෝපායීය සැළැස්ම ෂී ජින් පිං මහතා සිය වාර්තාවෙන් පහදා දුන්නේය.පාරිසරික ශිෂ්ටාචාර සංවර්ධනය චීන ජාතිය සදාකාලීනව වර්ධනය වීමට අවශ්‍ය වැදගත් උපාය මාර්ගයක් බව එතෙර චීන ජාතිකයෝ අදහස් කරති.

ෂී ජින් පිං මහතාගේ නායකත්වය යටතේ චීනයේ ජෛව පරිසරය වඩා යහපත් වෙමින් පවතින අතර කාර්මික බලශක්ති පිරිමැසීම සහ දූෂණ අවම කිරීම වඩා වැඩි ප්‍රගති ලබා ගනු ඇති බව ඇමරිකානු දකුණු California ප්‍රාන්තයේ චීනයේ ෆූ චියැන් පළාතේ ජාතිකයන්ගේ සංගමයේ නිලධාරිනි Chen Xueqin මහත්මිය සඳහන් කළාය.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ චින්තනයට අනුව චීන ජාතිකයන් සමඟ එක්ව හරිත ප්‍රතිචක්‍රීය හා අව කාබන් භාවිතය  ප්‍රවර්ධනය කරමින් ආර්ථික හා සමාජ වර්ධනය  සහ ජෛව පරිසර සංරක්ෂණය අතර පොදු ජයග්‍රහණ සාක්ෂාත් කිරීමට එතෙර චීන ජාතිකයන් කැමැත්තෙන් සිටින බව සැම්බියාවේ ඊසාන චීනයේ ජාතිකයන්ගේ සංගමයේ උප සභාපති Liu Heling මහතා පැවසීය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති