නව කොරොනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියත් සමඟ පසුබෑමට ලක්ව තිබෙන සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ සංචාරක නිෂ්පාදන සංවර්ධනය වෙනුවෙන් යුරෝපා සංගමයෙන් ප්‍රදානයක්

2020-07-16 16:41:05
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

නව කොරොනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියත් සමඟ පසුබෑමට ලක්ව තිබෙන සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ සංචාරක නිෂ්පාදන සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 738.5ක (යුරෝ මිලියන 3.5ක) මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රදානය කිරීමට යුරෝපා සංගමය තීරණය කරයි.මෙම වසංගත තත්ත්වය හමුවේ මෙරට සංචාරක අංශයට උපකාර කිරීමට යුරෝපා සංගමය විසින් පිරිනමන ලද ප්‍රදානය වඩාත් ඵලදායී ලෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සහ කොළඹ පිහිටි යුරෝපීය සංගම් තානාපති කාර්යාලය සාකච්ඡා කර ඇත.ඒ අනුව මේ වන විට යුරෝපා සංගමය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ප්‍රදානය කළ සමස්ත මුදල රුපියල් මිලියන 4,642 (යුරෝ මිලියන 22) ක් වන අතර එය මූලික වශයෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට හා ගොවීන්ට ආධාර කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇත. ඉන් සංචාරක අංශය සඳහා යුරෝ මිලියන 3.5 ක් වෙන් කර තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති