මෙවර යල කන්නයේ වී කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 50ක සහතික මිලට

2020-07-15 15:37:45
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

මෙවර යල කන්නයේ වී කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 50ක සහතික මිල යටතේ මිල දී ගැනීමට රජය තීරණය කරයි. පසුගිය වසරවල නාඩු වී කිලෝග්‍රෑම් 1ක් රු. 38ක සහ සම්බා වී කි.ග්‍රෑ. 1ක් රු 41ක මිල ගණන් යටතේ මිල දී ගනු ලැබූ අතර, එම මුදල සියලු වර්ගයේ වී කිලෝවක් සඳහා රු. 50ක් දක්වා වැඩි කොට මිලදී ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් පියවර ගනු ලැබීය.

ඒ අනුව වසර 2019 - 2020 යල කන්නයේ සිට වී කි‍ලෝ එකක් රු. 50ක සහතික මිල යටතේ ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගැනීමට පියවර ගත් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති