ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාතික ඉ-රාජ්‍ය සංවර්ධන ඇගැයුම් ක්‍රියාවලියේ උප කලාපීය ප්‍රමුඛ ස්ථානයට පත් වෙයි

2020-07-14 16:59:55
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

අන්තර්ජාතික ඉ-රාජ්‍ය සංවර්ධන ඇගැයුම් ක්‍රියාවලියේ උප කලාපීය ප්‍රමුඛ ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව පැමිණෙයි.එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ධරණීය සංවර්ධනය පිළිබඳ 2020 ඉ-රාජ්‍යය සමීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් හා සංසන්දනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට 94 වන ස්ථානයේ සිට 85 වන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණීමට හැකිවී තිබේ.

ඉ-රාජ්‍ය සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට අදාල මූලෝපායික වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් රාජ්‍ය අංශය වඩාත් ඵලදායී හා පුරවැසි හිතකාමී ලෙස රාජ්‍ය සේවාවන් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ලබා දීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්‍ෂණය යොදා ගැනීම මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

එක්සත් ජාතීන්ගේ 2020 ඉ-රාජ්‍ය වාර්තාව මගින් ලබා දී ඇති මෙම ඇගැයුම ඉදිරි ඩිජිටල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ මූලෝපායික සැලසුම් සඳහා අතිශයින් වැදගත් වන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය පවසයි.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති