ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසම සහ නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්

2019-09-09 14:05:43
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ජනාධිපතිවරණයේ නාම යෝජනා කැඳවීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ තීරණ ගැනීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම සහ නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ.

ජනාධිපතිවරණය සහ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා ඡන්ද විමසීමට අදාළව මැතිවරණ කොමිසම සහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් ද පවත්වා ති‍බේ.

ජනාධිපතිවරණයට සැප්තැම්බර් 15 වනදා ඔක්තෝබර් 15 වනදා අතර කාලය තුළ නාම යෝජනා කැඳවීමට මැතිවරණ කොමිසමට හැකියාව පවතී.

නාම යෝජනා කැඳවා සති 04කට නොඅඩු සති 06කට නොවැඩි කාලයකදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතුය.වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති