චීන රජය පරිත්‍යාග කළ ජල බවුසර් රථ 90 ක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත

2019-02-06 14:05:40
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ජනාධිපතිවරයා විසින් චීන රජයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ලද ජල බවුසර් රථ 90 ක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත ප්‍රදානය කෙරේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (5) එම ප්‍රධානය කිරීම සිදු විය.

එක් ජලබවුසරයක් රුපියල් ලක්ෂ 140 ට වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුක්තය.ජල බවුසර 90 න් බවුසර 50 ක් ලීටර 15000 ක ධාරිතාවයෙන් යුක්ත වන අතර ඉතිරි බවුසර 40 ලීටර 10000න් යුක්තය.එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා කොතරම් ආපදාවන්ට රටක් ලෙස මුහුණ දුන්නද ආපදාවන්ගෙන් අසරණ වන ජනතාවට අවශ්‍ය කඩිනම් සහන ලබාදීමට රජයක් ලෙස බැඳී සිටින බව පැවසීය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති