නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් පත්කෙරෙති

2018-06-12 15:35:15
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn


නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් පත්කෙරෙති

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් පත්කෙරෙති

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් ජනාධිපති  මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා  ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති. ජනාධිපති කාර්යලයේදී දිව්රුම්දීම සිදු විය.

ඒ අනුව රංජිත් අළුවිහාරේ මහතා සංචාරක,සංවර්ධන හා කි‍්‍රස්තියානි ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසට පත් කෙරිණ.

ලකී ජයවර්ධන මහතා කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප‍්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයායි.

අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසට දිව්රුම් දුන් අතර අංගජන් රාමනාදන් මහතා  කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයායි.

කාදර් මස්තාන් මහතා නැවත පදිංචි කිරීම,පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසට දිව්රුම් දුන්නේය.

එඞ්වඞ් ගුණසේකර මහතා අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසට පත්කෙරුණු අතර

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසට ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්නේ ය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති