බෙයිජිං නග‍රයේ උසස් පෙළ විභාගයේ ගණිත විෂයේ පිළිතුරු පත්‍ර පරික්ෂාව සිදු කෙරෙන අයුරු(1/7)

2020-07-17 08:49:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/7
මේ ඔබ දකින්නේ ගුරුවරු පිරිසක් බෙයිජිං හි පිහිටි Tsinghua විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කෙරෙන උසස් පෙළ විභාගයේ ගණිත විෂයේ පිළිතුරු පත්‍ර පරික්ෂා කරන අයුරු ය. පසුගිය 7වැනි දා බෙයිජිං නගරයේ උසස් පෙළ විභාගයේ ගණිත විෂය විභාගය පැවැත්විණ. 9වැනි දා සිට එම පිළිතුරු පත්‍ර පරික්ෂා කිරීම ආරම්භ කර තිබෙන අතර ලබන 24වැනි දා එය නිමාවට පත් වෙයි. ගුරුවරු 1290ක් පිළිතුරු පත්‍ර ලක්ෂ 3.5ක් පමණ පරික්ෂා කරමින් සිටිති. 25වැනි දා මධ්‍යහන 12ට ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ.