තනි රෝදයේ සයිකල් පැද යෑමට ඉගෙන ගැනීම(3/5)

2020-07-16 15:56:38
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/5
චීනයේ Shenyang නගරයේදී ළමයින් මේ දිනවල පුහුණුකරුවෙකු ය‍ටතේ තනි රෝදයේ සයිකල් පැද යෑමට ඉගෙන ගන්නා අයුරුයි, මේ.