චීනයෙන් ඉස්ලාමීය සහයෝගතා සංවිධානයට වසංගත පාලන භාණ්ඩ තොගයක්

2020-07-15 19:50:47
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනය ඉස්ලාමීය සහයෝගතා සංවිධානයට වසංගත පාලන භාණ්ඩ තොගයක් පරිත්‍යාග කර ඇතැයි චීන විදේශ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශිකා හුවා චුන්යිං මහත්මිය සනාථ කරයි.

එම භාණ්ඩ හැරුණු විට, මෙම වසරේ මුල් මාස හය තුළ චීනය ඉස්ලාමීය රටවල් 54ක් වෙත මුඛ ආවරණ මිලියන 60ක්, පරීක්ෂණ කට්ටල මිලියන හයක්, ශ්වසන ආධාරක 2000ක් පමණ, ආරක්ෂක ඇඳුම්,ඇස් ආවරණ හා ආරක්ෂක අත්වැසුම් මිලියන 10ක් පරිත්‍යාග කර ඇත. එම රටවල් සමග වසංගත පාලන අත්දැකීම් හා තාක්ෂණය බෙදා ගැනීමෙහි චීනය නියැළී සිටින බව ද හුවා චුන්යිං මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති