හොංකොං ජාතිකාරක්ෂාව රැක ගැනීමේ නීති පූර්ණ කරමින් බලාත්මක කිරීම පිළිබඳ තීරණය සම්මත වීම හොංකොං හි දිගුකාලීන සමෘද්ධිය හා ස්ථාවරත්වය රැක ගැනීමට ඉවහල් වන බව චීන අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි

2020-05-28 19:55:26
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපයේ ජාතිකාරක්ෂාව රැක ගැනීමේ නීති පූර්ණ කරමින් බලාත්මක කිරීම පිළිබඳ තීරණය, අද (28) චීනයේ උත්තරීතර බලායතනය වන චීන ජාතික මහජන කොංග්‍රසයේ වාර්ෂික සැසිය ඡන්ද විමසීමෙන් සම්මත කළේ ය. එම තීරණය එක් රටක් ක්‍රම දෙකක් ප්‍රතිපත්තිය වඩාත් හොඳින් අනුගමනය කිරීමටත් හොංකොං හි දිගුකාලීන සමෘද්ධිය හා ස්ථාවරත්වය රැක ගැනීමටත් ඉවහල් වන බව චීන අග්‍රාමාත්‍ය ලි ක ච්‍යං මහතා එම සැසිය අවසන් වීමෙන් පසු පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී කියා සිටියේ ය. එක් රටක් ක්‍රම දෙකක් ප්‍රතිපත්තිය චීනයේ මූලික ජාතික ප්‍රතිපත්තිය බව හෙතෙම එහිදී අවධාරණය කළේ ය.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති