විශබීජහරණ නාලිකා මාලාවක් චීනයේ Si Chuan හී(2/5)

2020-02-11 11:10:56
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/5
චීනයේ Si Chuan පළාතේ මීටර් 30ක විශබීජහරණය කිරීමේ නාලිකා මාලාවක් ඉදි කර තිබේ. වැසියන් හා මෝටර් රථ ඒ හරහා යාමේදී විශබීජහරණය සිදුවෙයි .