චීන ජනාධිපතිවරයා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි මධ්‍යම විනය පරීක්ෂණ කොමිසමේ 4වැනි පූර්ණ රැස්වීම අමතයි

2020-01-13 19:51:47
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන ජනාධිපතිවරයා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි මධ්‍යම විනය පරීක්ෂණ කොමිසමේ 4වැනි පූර්ණ රැස්වීමේ ප්‍රධාන දේශනය සිදු කරයි.

චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා අද (13) උදෑසන පැවති චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි මධ්‍යම විනය පරීක්ෂණ කොමිසමේ 4වැනි පූර්ණ රැස්වීමට එක් වී ප්‍රධාන දේශනය කළේය.

නව යුගයේ චීන ලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් සමාජවාදී චින්තනය මත චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලන සහ 19වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ 2වැනි, 3වැනි හා 4වැනි පූර්ණ සැසිවාරයන්හී හරයන් සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ෂී ජින් පිං මහතා එහිදී අවධාරණය කළේය.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සම්පූර්ණයෙන් දැඩි ව පාලනය කරමින් පක්ෂ සහ රාජ්‍ය අධීක්ෂණ පද්ධති පරිසමාප්ත කොට වැඩිදියුණු කළ යුතු බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේය. බලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සීමාවන් සහ අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කරමින් චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මාර්ග, සැලැසුම් හා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කළ යුතු යැයි ද ෂී ජින් පිං මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති