චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ පරීක්ෂණ හා අධීක්ෂණ ආයතනයේ 2020 වාර්ෂික පූර්ණ රැස්වීම බෙයිජිංහි දී

2020-01-13 14:19:45
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ පරීක්ෂණ හා අධීක්ෂණ ආයතනයේ 2020 වාර්ෂික පූර්ණ රැස්වීම අද (13) උදෑසන බෙයිජිංහි දී පැවැත්විණ. එම රැස්වීම නව වසරේ දූෂණ විරෝධී කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

2020 වසර චීනය සුවපහසු සමාජය සම්පූර්ණයෙන් ගොඩනගා 13වැනි පස් අවුරුදු සැලැස්ම අවසන් කිරීමේ වසර ය. චීනය 2020 වසරේ දී බලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සීමාවන් සහ අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කරන බව පසුගිය මාසයේ පැවති චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ මධ්‍යම දේශපාලන කාර්යාංශ සමුළුවේදී ප්‍රකාශ කෙරිණ.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති