රෝස පාට මල් සාගරය(1/4)

2019-10-08 15:25:27
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
ඉතා ලස්සන සිහිනක් බඳු “රෝස පාට මල් සාගරය” චීන‍යේ Jiangsu පළාතේ Zhiying උප නගරයේ විවෘත වේ. සුන්දර දර්ශනයන්හි ඡායාරූප ගැනීමට සංචාරකයින් ආකර්ෂණය වී තිබේ.